JUNTA DIRECTIVA

NOVA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL RÀDIO CLUB 2019:
President: Miquel Gonzalez Richart EA3-GZA
Tresorer: David Miquel Queirós EA3-HBB
Secretari: Juan Carlos Muñoz Ferrera, EA3RT
Vocals: Enric Arilla Arts EC3-TU
Alejandro Roig Torrell EA3-DT
Antonio López López EA3-FHX
Rafael Martínez Gámez EA3-ETE
Floreal Sierra Fabra EA3-DBJ
Ramon Romeu Estupiñá EA3-EOT
Josep M. Aleu Viñas EA3-DTB
José Bonache Garcia EA3NG