JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA GENERAL DEL RÀDIO CLUB 2020:
President: Miguel Gonzalez Richart, EA3GZA
Tresorer: David Miquel Queirós, EA3HBB
Secretari: Juan Carlos Muñoz Ferrera, EA3RT
Vocals:
– Enric Arilla Arts, EC3TU
Alejandro Roig Torrell, EA3DT

– Rafael Martínez Gámez, EA3ETE
– Floreal Sierra Fabra, EA3DBJ
– Ramon Romeu Estupiñá, EA3EOT
– Josep M. Aleu Viñas, EA3DTB
– José Bonache Garcia, EA3NG
– Jose Antonio León Conde, EA3EW