EA3RCY: fomentant la radioafició des del 1983!

El Ràdio club del Tarragonès, fundat el dia 9 de setembre de 1983,
és una entitat de tipus cultural i sense àmbit de lucre.
Aglutina a tots els radioaficionats i simpatitzants i treballa pel desenvolupament i promoció de la ràdio afició i la Ciutat de Tarragona, així com per a la recerca de  noves tecnologies i les telecomunicacions.
Col·labora, en cas que calgui, amb tot moment amb les Autoritats en quan a catàstrofes naturals o especials, posant-se sota les ordres de les Autoritats de Protecció Civil si fes falta.