BASES DEL DIPLOMA PERMANENT ‘PLATGES DE LA COSTA DAURADA’

La Secció Local de TARRAGONA de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS ESPANYOLS i el RADIo CLUB DEL TARRAGONES, amb la finalitat de potenciar l’activitat en radio dels seus associats i fomentar el coneixement de la província de Tarragona i les seves platges, es complauen a organitzar el diploma permanent “PLATGES DE LA COSTA DAURADA”, ateses les següents BASES:
1.-Aquest Diploma està obert a tots els radioaficionats del món amb llicència en vigor, així com a SWL, amb estacions fixes, /P, /M, /MM i /AM i en tots els modes, tant analògics com digitals.
2.- La data d’inici del Diploma serà a partir de les 00.00 hores gmt del 23 de gener de 2023. El diploma serà de caràcter permanent fins que es comunique el final de la seva vigència.
3.- S’estableix una sola categoria d’aquest diploma, tot i que poden optar per la modalitat – MIXT i MONOBANDA.
4.- Hauran de completar-se les 18 platges seleccionades i que comprenen cinc comarques costaneres de la província de Tarragona:
– Tarragonès – Baix Camp – Deltebre – Baix Penedes i Montsià.
1 – CUNIT
2 – CALAFELL
3 – COMARRUGA
4 – TORREDEMBARRA-CREIXELL
5 – ALTAFULLA
6 – LA MORA
7 – LLARGA
8 – L’ARRABASSADA
9 – EL MIRACLE
10 – LA PINEDA
11 – SALOU
12 – CAMBRILS
13 – MONTROIG-MIAMI
14 – L’AMETLLA
15 – L’Ampolla
16 – DELTEBRE
17 – LA RAPITA
18 – ALCANAR

5.- Les estacions atorgants passaren a petició de l’estació sol·licitant una PLATJA al dia i que NO es podrà repetir en la mateixa modalitat i banda.
6.- L’estació del RADIO CLUB DEL TARRAGONÉS -EA3RCY- sortirà amb periodicitat setmanal i computara com a doble contacte, però tampoc es podrà repetir com s’indica en l’apartat anterior.
7.- Tots els modes operatius estan habilitats per a aquest diploma. En digitals,
donades les peculiaritats del sistema, el sol·licitant s’anotar la PLATJA lliurement.
8.- Les estacions atorgants cridaran amb el seu indicatiu seguit de
: – DIPLOMA PLATGES DE LA COSTA DAURADA –
Els contactes realitzats per les estacions atorgants amb totes les se`ves dades es pujaran diàriament al log online que es disposa a HRDGLOG i que pot consultar-se en la pàgina del manager EA3BDE.
https://usuaris.tinet.cat/ea3bde/

9.- S’admet qualsevol modalitat de transmissió i banda autoritzades, sempre seguint les recomanacions de la IARU. Es facilitarà un formulari per a emplenar els contactes del diploma.
10.- No seran vàlids els comunicats obtinguts a través de REPETIDORS, terceres estacions, estacions pont,
Echolink o DMR.
11.- Els sol·licitants del diploma hauran d’enviar el formulari degudament emplenat amb els seus contactes, així com també les dades personals i el seu e-mail, al manager d’aquest diploma: SALVADOR SALVAT, EA3BDE,-(veure adreça a qrz.com ) o via email ea3bde(arroba)tinet.org
12.- No serà necessari l’enviament de QSL’s.
13.- El diploma s’estendrà personalitzat i numerat seguint l’ordre de sol·licitud vàlida. Amb la finalitat de cuidar el medi ambient i economitzar els tràmits d’expedició, s’enviar en format PDF a l’e-mail facilitat pel sol·licitant, (No en paper) grandària DIN A4, sense cap cost.
14.- Les estacions sol·licitants hauran d’acceptar les bases establides, sent el MANAGER del diploma i les juntes de la secció local URE de Tarragona i el Radio club del Tarragonés els qui resoldran en última instància qualsevol incidència o discrepància que pogués sorgir. També podran modificar si fora precís en qualsevol moment les bases, sent la seva decisió inapel·lable.

Qualsevol consulta haurà de dirigir-se al Manager del Diploma, Salvador EA3BDE.