TARRACO TRIUMPHALIS (bases en català)

— TARRACO TRIUMPHALIS — La Secció Local de TARRAGONA de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS ESPANYOLS i el RADIO CLUB DEL TARRAGONES, amb la finalitat de potenciar l’activitat en radio dels seus associats i fomentar el coneixement del patrimoni històric de Tarragona, es complauen a organitzar el diploma permanent “TARRACO TRIUMPHALIS”, en LLATÍ, atenent a les següents BASES: 1.-Aquest Diploma està obert a tots els radioaficionats del món amb llicència en vigor, així com a SWL, amb estacions fixes, /P, /M, /MM i /AM i en tots els modes, tant analògics com a digitals. 2.- La data d’inici del Diploma serà a partir de les 00.00 hores gmt del 4 de maig del 2019. El diploma serà de caràcter permanent fins que es comuniqui el final de la seva vigència. 3.- S’estableixen dues categories d’aquest diploma, AURUM i ARGENTUM. 4.- Categoria or (AURUM) (TOTES LES ESTACIONS): Per a l’obtenció del diploma en categoria OR és indispensable que les estacions participants completin la següent frase: – TARRACO TRIUMPHALIS – (18 contactes necessaris, incloent 3 lletres A, 3 lletres R, 2 lletres T, 2 lletres I, 1 lletra C, 1 lletrA O, 1 lletra O, 1 lletra M, 1 lletra P, 1 lletra H, 1 lletra S I 1 lletra L.) 5.- Categoria plata (ARGENTUM) (RECOMANADA PER A ESTACIONS DX): Per a l’obtenció del diploma en categoria PLATA és indispensable que les estacions participants completin la paraula TARRACO (set contactes necessaris). 5.- bis.- Les estacions otorgants també podran obtenir el diploma amb 50 contactes en categoria ARGENTUM i 100 en categoria AURUM. 6.- Les estacions otorgants hauran de passar una lletra en cada contacte fins a completar les paraules indicades segons categoria. 7.- ESTACIONS OTORGANTS: L’estació EA3RCY (necessària per completar el diploma en la categoria OR) atorgarà dues lletres. La resta, (EA3GZA, EA3BDE i altres que s’afegeixin) lliuraran lletres a demanda. 8.- No es podran repetir els contactes amb la mateixa estació en banda o mode durant un mateix dia. 9.- Les estacions otorgants podran estar actives tot l’any, però durant la primera setmana del diploma i com a mínim una setmana al mes la seva activitat serà major. 10.- Les estacions otorgants cridaran amb el seu indicatiu seguit de “DIPLOMA TARRACO TRIUMPHALIS” 11.- S’admet qualsevol modalitat de transmissió i banda autoritzades, sempre seguint les recomanacions de la IARU. Es facilitarà un formulari per emplenar els contactes del diploma en ambdues categories. 12.- No seran vàlids els comunicats obtinguts a través de REPETIDORS, terceres estacions, estacions pont, Echolink o DMR. 13.- Els sol·licitants del diploma hauran d’enviar el formulari degudament emplenat amb els seus contactes, així com també les dades personals i el seu e-mail, al manager d’aquest diploma: SALVADOR SALVAT, EA3BDE, P. o. Box 639 TARRAGONA 43080 SPAIN ea3bde(…)tinet.org. 14.- No serà necessari l’enviament de QSL’s, encara que podran demanar-se per a la seva comprovació. 15.- El diploma s’estendrà personalitzat i numerat seguint l’ordre de sol·licitud vàlida. Amb la finalitat de cuidar el medi ambient i economitzar els tràmits d’expedició, s’enviarà en format PDF a l’e-mail facilitat pel sol·licitant, (No en paper) grandària DIN A4, sense cost. En el cas que es desitgi el diploma imprès en pergamí, el seu cost serà de 15 euros amb franqueig inclòs. El seu pagament podrà realitzar-se a través de PAYPAL, correu o per transferència bancària, al manager del diploma. 16.- Les estacions sol·licitants hauran d’acceptar les bases establertes, sent el MANAGER del diploma i les juntes de la secció local URE de Tarragona i el Radio club del Tarragonès els qui resoldran en última instància qualsevol incidència o discrepància que pogués sorgir. També es podran modificar, si fos precís, en qualsevol moment les bases, sent la seva decisió inapel·lable.