Bases del XXXVII Concurs Ciutat de Tarragona (26 i 27 de setembre del 2020)

XXXVII Concurs “Ciutat de Tarragona” El Ràdio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXVII concurs “Ciutat de Tarragona” d’acord amb les següents bases. 1.- Període: Cap de setmana del 26 i 27 de setembre de 2020 i seguint els horaris dels mòduls especificats més endavant. segons horaris dels mòduls especificats més avall. 2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent llicència. 3.- Bandes: S’emprarà la banda de VHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats. No són vàlids per aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar. 4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una única categoria TOTS CONTRA TOTS. 5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada mòdul de temps establert, seguint la modalitat de tots contra tots. No seran vàlids els QSO’s amb estacions pont i es demana evitar que diverses estacions facin crida agrupades en una mateixa freqüència o que una estació anoti un punt per un altra. 6.- Crida: “CQ XXXVII Concurs Ciutat de Tarragona”. 7.- Intercanvi: perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar, com a mínim, l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local (EA) i la freqüència. 8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul. Els QSO es podran repetir en cada mòdul diferent. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà activa durant el concurs, sumarà 5 punts. *Degut a les possibles restriccions derivades de la pandèmia per la COVID-19, enguany, l’estació amb indicatiu del RàdioClub, EA3RCY, no sortirà des de la Seu de l’entitat com en ocasions anteriors i serà operada des de casa per diferents membres de la Junta Directiva seguint un horari coordinat per la mateixa. L’estació EA3RCY podrà estar present, o no, en cadascun dels mòduls, per tal de dinamitzar més el concurs i la puntuació. Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació. 9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs: 9.1.- Dissabte 26 de 10:00 a 11:00, de les 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19:00. (5 mòduls). 9.2.- Diumenge 27 de 10:00 a les 10:30, de las 10:30 a las 11:00, de 11:00 a les 11:30, de las 11:30 a las 12:00, de las 12:00 a las 12:30, de las 12:30 a las 13:00, de las 13:00 a las 13:30 y de las 13:30 a las 14:00. (8 mòduls de 30 MINUTS). ALERTA: aquest any varia el temps dels mòduls del diumenge que passen a ser de 30 minuts, per la qual cosa augmenta el número de mòduls. Cada estació podrà ser contactada un cop dins de cada mòdul establert. 10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es recomana treballar amb llistat electrònic per ordinador. Es DEMANA, sempre que sigui possible, que les llistes s’enviïn confeccionades per ordinador a l’adreça d’e-mail ea3rcy@gmail.com. L’organització del concurs posarà a disposició dels participants un full en EXCEL amb una plantilla que es podrà descarregar a www.ea3rcy.org i que facilitarà la tasca als participants i el posterior treball per confeccionar la classificació. Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajut a la JD. Com a última opció, poden enviar les seves llistes en paper al Ràdio Club del Tarragonès, Avinguda de Puig i Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de Tarragona. Es recomana si us plau fer-ho en digital. Les llistes han d’enviar-se abans del dia 25 d’octubre de 2020. Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fora de termini només comptabilitzaran a efectes de control. La recepció del log es confirmarà per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà. 11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 25 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3RCY. Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts. Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana. S’atorgarà diploma imprès (o en PDF) a totes les estacions participants. Tots els participants en el concurs entraran en el sorteig d’una emissora portàtil que es realitzarà durant l’àpat-trobada del lliurament de premis, prevista per al mes de febrer de 2021 a Tarragona. Si per causes derivades del coronavirus no es pogués dur a terme la trobada, el sorteig es realitzarà durant el següent acte físic i presencial que organitzi el RàdioClub. Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos a la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus tret que el destinatari aboni amb totes les despeses derivades del mateix. 12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que: – En el transcurs del concurs impedeixin a altres competidors la participació normal en el mateix, amb qualsevol tipus d’incorrecció. – S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes. – no compleixin amb el reglament general del radioaficionat. 13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquin els resultats provisionals al Web del RàdioClub (ea3rcy.org) i aquests siguin comunicats per e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals els resultats seran definitius i per tant inapel·lables. 14. Normalment, la tarde del diumenge 27 desetembre, el RadioClub convida als participants al concurs a un pica-pica a la mateixa seu de l’entitat. Enguany, i degut a la situació actual derivada per la COVID-19, el pica-pica queda condicionat a expenses de l’evolució de la situació. En qualsevol cas, la decisió será comunicada per la JD i al web del RadioClub. DISPOSICIONS FINALS: La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs, les decisions finals del qual són inapel·lables. En cas d’empat a punts per als primers llocs, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY i, si tot i així continués havent-hi empat, es decidirà a favor de la primera estació que hagi fet el contacte amb EA3RCY en cada mòdul. LA JUNTA EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès Contacte: ea3rcy@gmail.com

Fem el dinar del XXXVI Concurs ciutat de Tarragona

El passat dissabte 8 de febrer, una seixantena de socis i amics del Ràdio Club del Tarragonès es van aplegar en un dinar de germanor al Restaurant Nàutic de Tarragona per celebrar l’àpat de germanor dels 36 anys de l’entitat.
Al dinar ens van acompanyar autoritats d’URE i de la REMER de Protecció Civil, així com la Junta directiva del RCY amb el president, secretari, tresorer i vocals, socis, familiars i amics de l’entitat.

Després de gaudir d’un bon menú, es van lliurar els diplomes i trofeus als participants i guanyadors del 36è concurs Ciutat de Tarragona, organitzat durant les festes de Santa Tecla. S’agraeix al soci EA3HYN per la confecció dels diplomes.

La URE també va voler reconèixer la tasca i dedicació del radioaficionat Artur Tomàs, EA3OI, que amb 102 anys ens va acompanyar al dinar i ens va dirigir unes emotives paraules.

Després dels premis i parlaments es va procedir al sorteig d’un walkie DMR ANYTONE AT-D878UV entre els participants del concurs, així com altres obsequis donats per socis o empreses col·laboradores, als quals agraïm..

El president, EA3GZA, va agraïr el suport de tots i va encoratjar als socis a seguir participant activament.

Cal agraïr les donacions i cessions de socis anònims, l’Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona, El Corte Inglès,
Ondamania,
AgroBotiga Casa Jové El Morell, URE i Agustí Mallol, pels obsequis aportats.

Si feu click a l’enllaç següent podreu veure les fotos de la jornada:
https://photos.app.goo.gl/mPDV5KTBwDWb39hz6

Gràcies a tots per la vostra assistència i col·laboració!

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Resultats del XXXVI Concurs Ciutat de Tarragona

Publiquem taula classificatòria amb el resultat del XXXVI Concurs ciutat de Tarragona que el RàdioClub del Tarragonès va organitzar el passat setembre del 2019. En total hi han participat 26 persones, 5 més que l’any anterior. Recordem que els diplomes i trofeus es lliuraran durant el dinar que tindrà lloc el proper 8 de febrer. Gràcies a tots els participants i, a la resta, us animem a fer-ho (o a tornar-hi) en properes edicions!

Resultats XXXVI Concurs Ciutat de Tarragona

El Concurs de radioaficionats Ciutat de Tarragona supera amb èxit la seva XXXVIena edició

Més d’una vintena de radioaficionats de la demarcació de Tarragona i arreu de Catalunya han participat, aquest passat cap de semana, en el XXXVI Concurs ciutat de Tarragona en la banda de 2m VHF. Dissabte durant tot el dia i diumenge al matí, les crides de ‘CQ Concurs’ van omplir les diverses freqüències de la banda per aconseguir i atorgar punts vàlids pel certamen. El concurs, impulsat pel Ràdio Club del Tarragonès, funciona des de fa 36 anys i és una de les activitats destacades de l’entitat.

En acabar l’activitat, diumenge a la tarda, alguns dels participants, socis, acompanyants i simpatitzants de l’EA3RCY s’han trobat a la seu social de l’entitat per reunir-se al voltant del tradicional pica-pica.

El president del RàdioClub, Miguel González, i el secretari Juan Carlos Muñoz, han agraït a tots la participació al certamen, l’esforç i dedicació i ha encoratjat tothom a seguir donant suport al club i a les activitats que s’organitzin. Així mateix, EA3GZA ha aprofitat per demanar més compromís als socis i radioaficionats per seguir tirant endavant la radioafició, sigui quina sigui la seva vessant.

Podeu veure l’àlbum de fotos aquí (Cedides per EA3EW, EA3NG, EA3KY, N.S.S.):

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Si ho desitgeu, podeu accedir al vídeo que ha preparat el col·lega Jordi, EA3HSL, que mostra alguns dels moments del concurs.

Bases del XXXVI Concurs Ciutat de Tarragona (castellano)

El Radio Club del Tarragonès, EA3RCY, organiza el XXXVI concurso “Ciutat de Tarragona” de acuerdo con las siguientes bases. 1.- Periodo: Fin de semana del 28 y 29 de septiembre de 2019 desde las 10:00 hora local (EA) del día 28 hasta las 14:00 hora local (EA) del día 29 según horarios de los módulos especificados más abajo. 2.- Ámbito: Podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la correspondiente autorización. 3.- Bandas: banda de VHF en modalidad FM, respetando el Plan de Bandas de la IARU y los segmentos recomendados. No son válidos por este concurso los contactos a través de repetidores, vía satélite y sistemas Echolink, DMR o similar. 4.- Categorías: Podrán participar estaciones fijas, móviles o portables en una única categoría. 5.- QSO’S: Se podrá contactar una vez con la misma estación en cada módulo de tiempo establecido, siguiendo la modalidad de todos contra todos. No serán válidos los QSO con estaciones puente y se pide evitar que varias estaciones llamen agrupadas en una misma frecuencia o que una estación pida o anote un punto por otra. 6.- Llamada: “CQ XXXVI Concurso Ciutat de Tarragona”. 7.- Intercambio: Para que un QSO sea válido para el concurso, se deberá anotar, como mínimo, el indicativo del corresponsal con el cual se contacta, la hora local (EA) y la frecuencia. 8.- Puntos: Cada QSO valdrá un (1) punto por módulo. Los QSO se podrán repetir en módulos diferentes. EL contacto con la estación especial EA3RCY, que estará activa DESDE LA SEDE DEL RÀDIOCLUB durante el concurso, otorgará 5 puntos. La estación del RàdioClub, EA3RCY, podrá ser operada durante el concurso por cualquier socio de la entidad pero ÚNICAMENTE DESDE LA SEDE. Los contactos duplicados no penalizarán pero tampoco puntuarán a efectos de clasificación. 9.- Módulos: Se establecen los siguientes módulos de tiempo para el concurso: 9.1.- Día 28 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00. 9.2.- Día 29 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00. Cada estación podrá ser contactada una vez dentro de cada módulo establecido. 10.- Listas: Con objeto de facilitar el funcionamiento del concurso, se recomienda trabajar con listado electrónico por ordenador. Se recomienda ENCARECIDAMENTE que las listas se envíen confeccionadas por ordenador a la dirección de e-mail ea3rcy@gmail.com. Aquellas personas que por cualquier motivo tengan dificultades para confeccionar sus listas en formato electrónico pueden solicitar ayuda a este correo. Quienes lo prefieran pueden enviar sus listas en papel al Radio Club del Tarragonès, Avenida de Puig y Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de Tarragona. Se recomienda por favor hacerlo en digital. Las listas deben enviarse antes del día 25 de octubre de 2019. Los LOGS recibos que no cumplan los requisitos o que se reciban fuera de plazo sólo contabilizarán a efectos de control. La recepción del log se confirmará por e-mail y los posibles errores serán reportados por el mismo medio. 11.- Premios: Para tener derecho a premio será necesario conseguir al menos 25 puntos, en los cuales tendrá que constar, obligatoriamente, un contacto con la estación EA3RCY. Se entregarán trofeos a las estaciones que consigan más puntos. Se podrán otorgar más trofeos específicos según el nivel de participación y se reserva la posibilidad de entregar un trofeo a la estación más lejana. Se otorgará diploma impreso (o en PDF) a todas las estaciones participantes. Todos los participantes en el concurso entrarán en el sorteo de una emisora portátil que se realizará durante la comida-encuentro de la entrega de premios, prevista para el mes de febrero de 2020 en Tarragona. Los premios que no sean recogidos en este encuentro permanecerán disponibles durante seis meses en la sede del RàdioClub. No se realizarán envíos de trofeos salvo que el destinatario abone todos los gastos derivados del mismo. 12.- Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos operadores que: – En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección. – Se inventen un QSO o se detecten falsedades en las listas. – no cumplan con el reglamento general del radioaficionado. 13.- Resultados y reclamaciones: Una vez se publiquen los resultados provisionales en la Web del RàdioClub (ea3rcy.org) y estos sean comunicados por e-mail a los participantes, se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones, transcurridos los cuales los resultados serán definitivos y por lo tanto inapelables. DISPOSICIONES FINALES: La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases y de las normas que en ellas se describen. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será competencia de la organización del concurso, las decisiones finales del cual son inapelables. En caso de empate a puntos, se decidirá a favor de la estación que con más regularidad haya contactado con la estación EA3RCY. LA JUNTA EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès Contacto: ea3rcy@gmail.com

Bases del XXXVI Concurs Ciutat de Tarragona

El Ràdio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXVI concurs “Ciutat de Tarragona” d’acord amb les següents bases. 1.- Període: Cap de setmana del 28 i 29 de setembre de 2019 des de les 10:00 hora local (EA) del dia 28 fins a les 14:00 hora local (EA) del dia 29 segons horaris dels mòduls especificats més avall. 2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent autorització. 3.- Bandes: S’emprarà la banda de VHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats. No són vàlids per aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar. 4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una única categoria. 5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada mòdul de temps establert, seguint la modalitat de tots contra tots. No seran vàlids els QSO’s amb estacions pont i es demana evitar que diverses estacions facin crida agrupades en una mateixa freqüència o que una estació anoti un punt per un altra. 6.- Crida: “CQ XXXVI Concurs Ciutat de Tarragona”. 7.- Intercanvi: perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar, com a mínim, l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local (EA) i la freqüència. 8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul. Els QSO es podran repetir en mòduls diferents. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà activa DES DE LA SEU DEL RÀDIOCLUB durant el concurs, atorgarà 5 punts. L’estació del RàdioClub, EA3RCY, podrà ser operada durant el concurs per qualsevol soci de l’entitat però ÚNICAMENT DES DE LA SEU. Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació. 9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs: 9.1.- Dia 28 de 10:00 a 11:00, d’11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00, de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19:00. 9.2.- Dia 29 de 10:00 a 11:00, d’11:00 a 12:00, de 12:00 a 13:00 i de 13:00 a 14:00. Cada estació podrà ser contactada un cop dins de cada mòdul establert. 10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es recomana treballar amb llistat electrònic per ordinador. Es recomana ENCARIDAMENT que les llistes s’enviïn confeccionades per ordinador a l’adreça d’e-mail ea3rcy@gmail.com. Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajut a aquest correu. Els qui ho prefereixin poden enviar les seves llistes en paper al Ràdio Club del Tarragonès, Avinguda de Puig i Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de Tarragona. Es recomana si us plau fer-ho en digital. Les llistes han d’enviar-se abans del dia 25 d’octubre de 2019. Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fora de termini només comptabilitzaran a efectes de control. La recepció del log es confirmarà per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà. 11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 25 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3RCY. Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts. Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana. S’atorgarà diploma imprès (o en PDF) a totes les estacions participants. Tots els participants en el concurs entraran en el sorteig d’una emissora portàtil que es realitzarà durant l’àpat-trobada del lliurament de premis, prevista per al mes de febrer de 2020 a Tarragona. Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos a la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus tret que el destinatari aboni amb totes les despeses derivades del mateix. 12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que: – En el transcurs del concurs impedeixin a altres competidors la participació normal en el mateix, amb qualsevol tipus d’incorrecció. – S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes. – no compleixin amb el reglament general del radioaficionat. 13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquin els resultats provisionals al Web del RàdioClub (ea3rcy.org) i aquests siguin comunicats per e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals els resultats seran definitius i per tant inapel·lables. DISPOSICIONS FINALS: La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs, les decisions finals del qual són inapel·lables. En cas d’empat a punts per als primers llocs, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY. LA JUNTA EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès Contacte: ea3rcy@gmail.com

Torna l’EH3FPT, enguany amb pica-pica!

Un any més, el Ràdio Club del Tarragonès tornarà a posar a l’aire l’estació especial EH3FPT, amb motiu de la celebració de Sant Magí i Santa Tecla, les Festes Patronals de Tarragona. L’indicatiu podrà ser activat per tots aquells socis del ràdio club que així ho desitgin, així com per qualsevol radioaficionat que disposi de la corresponent llicència i tingui a bé participar d’aquesta activitat de manera coordinada amb l’entitat, tal com s’explica més avall. Amb l’indicatiu proposat, Eh3FPT, pretenem donar a conèixer la ciutat de Tarragona i les seves festes a travès dels diferents comunicats amb altres radioaficionats d’arreu del món. El distintiu temporal estarà vigent durant les següents dates: – Del 15 al 25 d’agost del 2019, amb motiu de les Festes de Sant Magí i amb una activació especial programada pel dissabte 17 d’agost al vespre. – Del 13 al 23 de setembre del 2019, amb motiu de les festes de Santa Tecla. Intentarem que l’indicatiu estigui actiu com en més bandes i modes possibles. Els contactes que s’efectuin es confirmaran amb una targeta (QSL) commemorativa de l’activitat que s’enviarà via Buró (QDURE) o via directa si es demana amb un sobre SASE pel retorn. Tots aquells que estigueu interessats en formar part del grup d’activadors de l’indicatiu, si us plau apunteu-vos al grup de Whatsapp des del qual es coordinaran els modes i bandes per poder activar o contacteu amb nosaltres per correu electrònic o telèfon. Enguany, a més, s’ha organitzat una tarda-vespre especial per activar l’indicatiu des del RàdioClub i trobar-nos tots gaudint d’un pica-pica a la seu de l’entitat. La trobada serà el dissabte 17 d’agost a partir de les 19H al local del RàdioClub. S’activarà l’indicatiu en diferents modes/bandes i hi haurà alguna cosa per menjar i beure. Evidentment, us convidem a venir i passar-ho bé amb una bona tarda de ràdio! Una trobada que també s’aprofitarà per inaugurar oficialment el nou repetidor DMR -ED3ZAu— així com les noves antenes del RàdioClub. Acompanyeu-nos! Us demanem que feu córrer aquesta nota entre altres radioclubs, seccions o radioaficionats per tal de fomentar la participació i la divulgació de Tarragona i les seves festes. Així mateix, us animem a participar en qualsevol banda o mode i segons les possibilitats de cadascú per tal que l’indicatiu estigui i es mantingui a l’aire. Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. Gràcies per la vostra col·laboració i atenció. Miguel González – EA3GZA Juan Carlos Muñoz – EA3RT President Secretari

Canvi d’horari a l’agost

S’informa que, durant el mes d’agost, la seu del RàdioClub no obrirà en el seu horari habitual de divendres, tal com s’ha fet altres anys en període vacacional. Excepcionalment, el cap de setmana del 17 al 19 d’agost, el RàdioClub obrirà per organitzar l’activitat EH3FPT. A partir del setembre, l’horari d’obertura de la seu de l’entitat Tornarà a la normalitat, els divendres de cada setmana, de 18:30 a 20:30H, a banda dels dies puntuals que calgui per fer-hi alguna activitat, trobada o esdeveniment. Es recorda que el ràdioclub és la seu de tots els socis i us animem a acompanyar-nos, parlar i FER RADIO, intercanviar opinions o venir a passar-hi una estona agradable entre amics. 

DMO Serra Voltonera

Seguint amb la voluntat de treballar per donar més cobertura a la xarxa DMR, us informem que

aquest passat diumenge s’ha posat en marxa a la zona un nou DMO per la modalitat DMR per cobrir les zones on el repetidor del RCY no tenia cobertura, eixamplant així el servei a gairebé tota la demarcació, sobretot a la part interior. El nou DMO està ubicat a 820M d’alçada, a la Serra Voltonera (Cabra del Camp) i és accessible a la freqüència 430,4125mHZ. EL DMO no està anclat a cap TG estàtic. Demanem un ús responsable del mateix per tal de no sobrecarregar l’equip i recordem que dues estacions que parlin pel mateix DMO no s’escoltaran entre elles degut a la infraestructura del propi DMO. Gràcies un cop més a tots per la vostra col·laboració. Especialment, la volem fer extensiva a URCAT, als col·legues EA3ANS, EB·GHN i a la resta de Companys. Bona feina!

Impulsem el Diploma permanent “TARRACO TRIUMPHALIS”!

RàdioClub del Tarragonès, conjuntament amb la Secció Local URE Tarragona, impulsem i donem suport al diploma permanent TARRACo TRIUMPHALIS, creat i gestionat pel company i soci Salvador EA3BDE. us animem a participar-hi a partir del 4 de maig. Consulteu-ne les bases en català, castellà i anglès:

http://usuaris.tinet.org/ea3bde/TARRACO.HTML