Bases del XL Concurs Ciutat de Tarragona

BASES XL Concurs ‘Ciutat de Tarragona’.
El Ràdio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XL concurs Ciutat de Tarragona d’acord amb les bases
següents.
1.- Període: Cap de setmana del 16 i 17 de setembre de 2023 segons horaris dels mòduls especificats.
2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent autorització.
3.- Bandes: banda de VHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments
recomanats entre 144 i 146 MHz.
No són vàlids per a aquest concurs els contactes a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink,
DMR o similar.
4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una única categoria TOTS
CONTRA TOTS.
5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació a cada mòdul de temps establert,
seguint la modalitat de tots contra tots. No seran vàlids els QSO amb estacions pont.
Queda prohibit que diverses estacions cridin agrupades en una mateixa freqüència, fet que provoca
QSO’S creuats i entorpeix el desenvolupament del concurs.
Es recomana, en aquests casos, desplaçar-se uns KHZ amunt o avall, i utilitzar tots els segments de la
banda
recomanats on es pugui trucar a concurs en FM a VHF.
També queda prohibit que una estació demani o anoti un punt per una altra.
6.- Trucada: “CQ XL Concurs Ciutat de Tarragona”.
7.- Intercanvi: Perquè un QSO es consideri vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar al log, com a mínim,
l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta, l’hora local (EA) i la freqüència en què s’ha fet el
contacte.
8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul. Els QSO es podran repetir en cada mòdul diferent. El
contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà activa durant el concurs, sumarà 5 punts. L’estació
EA3RCY serà operada
per diferents membres de la Junta Directiva seguint un horari coordinat per aquesta.
L’indicatiu EA3RCY podrà ser present, o no, en algun o cadascun dels mòduls, per així dinamitzar més el
concurs i la seva puntuació.
Els contactes duplicats no penalitzaran, però tampoc no puntuaran a efectes de classificació.
9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs, que seran tots de mitja hora de
durada.
9.1.- Dia 16:

 • Mòdul 1: de les 10:00 a les 10:30,
 • Mòdul 2: de les 10:30 a les 11:00,
 • Mòdul 3: de les 11:00 a les 11:30,
 • Mòdul 4: de les 11.30 a les 12.00,
 • mòdul 5: de les 12:00 a les 12:30,
 • Mòdul 6: de les 12:30 a les 13:00,
 • Mòdul 7: de les 17:00 a les 17:30,
 • Mòdul 8: De les 17:30 a les 18:00,
 • Mòdul 9: de les 18:00 a les 18:30,
 • Mòdul 10: de les 18.30 a les 19.00.
  9.2.- Dia 17:
 • Mòdul 11: de les 10:00 a les 10:30,
 • Mòdul 12: de les 10:30 a les 11:00,
 • Mòdul 13: de les 11:00 a les 11:30,
 • Mòdul 14: de les 11:30 a les 12:00,
 • Mòdul 15: de les 12:00 a les 12:30,
 • Mòdul 16: de les 12:30 a les 13:00,
 • Mòdul 17: de les 13:00 a les 13:30
 • i Mòdul 18: de les 13.30 a les 14.00.
  Totes les hores són EA.
  Cada estació podrà ser contactada una vegada dins de cada mòdul establert.
  10.- Llistes: Per tal de facilitar el funcionament del concurs, es demana treballar amb llistat electrònic
  per ordinador. Es recomana SI US PLAU que les llistes (LOG) s’enviïn confeccionades per ordinador a
  l’adreça d’E-mail info@ea3rcy.org
  L’organització del concurs posa a disposició dels participants una
  plantilla a Excel
  que es pot descarregar al web www.ea3rcy.org per facilitar la tasca als participants i el posterior treball de
  creuament per obtenir la classificació.
  FES CLICK AQUÍ PER DESCARREGAR EL LOG
  (si no s’obre correctament, prem f12 per habilitar el mode d’escriptura a l’Excel).
  Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per confeccionar les llistes en format
  electrònic poden sol·licitar ajuda a la JD.
  Com a última opció, podeu enviar les vostres llistes en paper al Ràdio Club del Tarragonès, Avinguda de
  Puig i Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de Tarragona.
  Es recomana encaridament fer-ho en digital.
  Perquè un contacte sigui vàlid i comptabilitzat, haurà de constar a
  com a mínim 5 llistes rebudes.
  Les llistes s’han d’enviar OBLIGATÒRIAMENT abans del dia 31 d’octubre del 2023.
  Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fora de termini només comptabilitzaran a
  efectes de control. La recepció del LOG es confirmarà per correu electrònic i els possibles errors seran
  reportats pel mateix mitjà.
  11.- Premis: Per tenir dret a premi cal aconseguir almenys 25 punts, en els quals haurà de constar,
  obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3RCY.
  S’atorgaran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts.
  Es poden atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de
  lliurar un trofeu a l’estació més llunyana. S’atorgarà diploma imprès a totes les estacions participants.
  Tots els participants al concurs entraran al sorteig d’un Walkie que es realitzarà durant la trobada/dinar
  anual de lliurament de premis, prevista
  per al mes de febrer del 2024 a Tarragona.
  Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos a la seu
  del Ràdio Club. No es realitzaran enviaments de trofeus
  llevat que el destinatari aboni totes les despeses que se’n derivin.
  En cas d’empat a punts a la classificació, es decidirà a favor de l’estació que hagi contactat amb més
  regularitat amb l’estació EA3RCY. Si encara així continués l’empat, es decidirà a favor de l’estació que hi
  hagi primer
  realitzat el contacte amb EA3RCY a cada mòdul.
  12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que:
 • En el transcurs del concurs impedeixin a altres competidors la participació normal en aquest, amb
  qualsevol mena d’incorrecció.
 • S’inventin un QSO o es detectin falsedats a les llistes.
 • No compleixin el reglament general del radioafeccionat.
 • incompleixin algun dels punts d’aquestes bases.
  13.- Resultats i reclamacions: Un cop es publiquin els resultats provisionals a la Web del Ràdio Club
  (ea3rcy.org) i aquests siguin comunicats per
  e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals, els
  resultats seran definitius i per tant inapel·lables.
 1. La tarda del diumenge 17 de setembre, el Ràdio Club convida els participants al concurs i als socis
  que ho vulguin a un PISCOLABIS a la seu
  de l’entitat, a partir de les 18H.
  DISPOSICIONS FINALS:
  La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que s’hi
  descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida a
  aquestes bases serà competència de l’organització del concurs, les decisions finals del qual són
  inapel·lables.
  LA JUNTA
  EA3RCY – Radio Club del Tarragonès
  Contacto: info@ea3rcy.org
  Radio Club del Tarragonès – EA3RCY.
  Muntanya de l’Oliva, S/N (Av. de Puig i Valls 17), Tarragona
  43007 Tarragona.
  Tlf: 660 52 48 22
  info@ea3rcy.org
  web: https://ea3rcy.org
  Facebook: https://www.facebook.com/EA3RCY-Ràdio-Club-del-Tarragonès-195039340549387/
  Twitter: @ea3rcy

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *