Repetidor ED3YBI – R70/RU692 – Recomanacions d’ús

Repetidor urbà FM analògic a la ciutat de Tarragona.

Recomenacions d’ús.


Titularitat del Ràdio Club del Tarragonès ubicat a la Muntanyeta de l’Oliva de Tarragona.

 • Locator: Jn01PD
 • Freqüència de sortida: 438.650 MHZ. Freqüència d’entrada: 431.050 MHZ
  (Desplaçament de -7600MHZ)
 • Subto: 123.0HZ
 • (El repetidor romadndrà aturat e les 02:00 a les 06:00 hora EA)
 • El repetidor s’identifica en CW (indicatiu+locator) cada 10 minuts o en prémer PTT. També ho fa en fonia cada 30 minuts aprox.

ATENCIÓ: Repetidor per a ús EXCLUSIU de radioaficionats amb llicència vàlida que permeti operar a la banda de 70CM UHF.

Estarem encantats d’escoltar-vos i compartir QSO sempre sota les condicions següents:

 • És obligatori:
 • Identificar-se amb l’indicatiu al començament i al final de cada transmissió.
 • Deixar 2 segons d’espais entre canvis, un cop la cua del repetidor hagi caigut.
 • Deixar suficients espais en blanc perquè noves estacions es puguin incorporar al QSO.
 • No fer transmissions de més de 3 minuts (el sistema temporitzador tallarà el QSO passat aquest temps).
 • Respectar el codi ètic dels radioafeccionats quant a educació i sentit comú.
 • Es recomana:
 • Usar el repetidor en aquelles situacions en què no sigui possible una comunicació directa en simplex entre corresponsals (per exemple en casos de
  llunyania que pugui ser coberta pel reemissor), així com en casos de QSO’s efectuats entre, des o cap a estacions mòbils o portables. És a dir, tindran sempre preferència les estacions mòbils o portables.
 • Es demana:
 • Brevetat als canvis.
 • No mantenir converses ni entrar en conflicte amb estacions pirates o que no s’identifiquin amb un indicatiu de radioaficionats vàlid. En cas de detectar-les, avisar els responsables per desactivar temporalment el repetidor.
 • Usar la mínima potència necessària per arribar al repetidor amb un senyal acceptable.
 • Queda TERMINANTMENT prohibit i serà motiu de desconnexió temporal del repetidor:
 • Fer portadores, ficar xiulets o continus PTTazos. Amb un per provar si arribem és suficient. El repetidor contestarà amb lindicatiu i el locator.
 • Trepitjar o sobrepassar una conversa en curs.
 • Qualsevol tipus d’insult, vocabulari groller, manca de respecte o comportament de mala educació. Ha d’imperar el sentit comú.
 • Monopolitzar el repetidor.

**Davant d’aquestes situacions, el titular de l’estació desatesa procedirà a la desconnexió temporal o total sense previ avís ni explicació.

**A més, aprofitem per recordar que segons les recomanacions d’ètica i procediments de la IARU:
 Les estacions repetidores serveixen, en primera instància, per estendre el rang
operatiu de les estacions portàtils i mòbils a V/UHF.
 Cal utilitzar la modalitat simplex cada vegada que sigui possible. L’ús de repetidors
per fer contactes entre dues estacions fixes n’ha de ser l’excepció.
 Si voleu parlar a través de l’estació repetidora quan esteu en ús, caldrà esperar
una pausa entre transmissions per anunciar-se.
 Abans de transmetre, cal esperar que cessi la portadora (cua del repetidor), a fi de
evitar la transmissió simultània i permetre a noves estacions identificar-se.
 Hi ha repetidors que tenen temporitzador. Fer pauses amb regularitat
permet que aquest es reiniciï, evitant talls a les transmissions.
 No s’ha de monopolitzar el repetidor. Cal tenir present que altres també poden voler fer-lo servir. Sigui considerat.
 En fer contactes a través d’un repetidor cal ser breu i anar al gra.
 No s’ha d’interrompre un contacte llevat que faci una aportació significativa.
Interrompre a l’aire, igual que en persona, denota mala educació.
 Interrompre una conversa sense identificar-se no és correcte i constitueix una
interferència il·legal.
 Si utilitzeu una estació repetidora en particular seguit, considereu la possibilitat
de donar suport als qui la mantenen a l’aire.