BASES DEL XXXVIII Concurs Ciutat de Tarragona

El Radio Club del Tarragonès, EA3RCY, organitza el XXXVIII concurs “Ciutat de Tarragona” conforme a les següents bases.
1.- Període: Cap de setmana del 25 i 26 de setembre de 2021 segons horaris dels mòduls especificats.
més a baix.
2.- Àmbit: Podran participar tots els radioaficionats que disposin de la corresponent autorització.
3.- Bandes: banda de VHF en modalitat FM, respectant el Pla de Bandes de la IARU i els segments recomanats. No són vàlids per a aquest concurs els contactes
a través de repetidors, via satèl·lit i sistemes Echolink, DMR o similar.
4.- Categories: Podran participar estacions fixes, mòbils o portables en una única categoria TOTS CONTRA TOTS.
5.- QSO’S: Es podrà contactar una vegada amb la mateixa estació en cada mòdul de temps establit, seguint la modalitat de tots contra tots. No seran vàlids
els QSO amb estacions pont i es demana evitar que diverses estacions criden agrupades en una mateixa freqüència o que una estació demani o anoti un punt
per una altra.
6.- Crida: “CQ XXXVIII Concurs Ciutat de Tarragona”.
7.- Intercanvi: Perquè un QSO sigui vàlid per al concurs, s’haurà d’anotar, com a mínim, l’indicatiu del corresponsal amb el qual es contacta i l’hora local
(EA).
8.- Punts: Cada QSO valdrà un (1) punt per mòdul. Els QSO es podran repetir en cada diferent mòdul. EL contacte amb l’estació especial EA3RCY, que estarà
activa durant el concurs, sumarà 5 punts. L’estació EA3RCY serà operada
per diferents membres de la Junta Directiva seguint un horari coordinat per aquesta.
L’indicatiu EA3RCY podrà estar present, o no, en cadascun dels móduls, per a així dinamitzar més el concurs i la seua puntuació.
Els contactes duplicats no penalitzaran però tampoc puntuaran a efectes de classificació.
9.- Mòduls: S’estableixen els següents mòduls de temps per al concurs:
9.1.- Dia 25: de 10.00 a 11.00, d’11.00 a 12.00, de les 12.00 a les 13.00, de 17.00 a les 18.00 i de les 18.00 a les 19.00. (5 mòduls d’UNA hora).
9.2.- Dia 26: de 10.00 a les 10.30, de les 10.30 a les 11.00, d’11.00 a les 11.30, de les 11.30 a les 12.00, de les 12.00 a les 12.30, de les 12.30 a les
13.00, de les 13.00 a les 13.30 i de les 13.30 a les 14.00. (8 mòduls de 30 minuts).
Cada estació podrà ser contactada una vegada dins de cada mòdul establert.
10.- Llistes: A fi de facilitar el funcionament del concurs, es demana treballar amb llistat electrònic per ordinador. Es recomana SI US PLAU que les llistes
s’envien confeccionades per ordinador a l’adreça d’E-mail ea3rcy@gmail.com.
L’organització del concurs posarà a disposició dels participants una plantilla en Excel que es podrà DESCARREGAR al web www.ea3rcy.org amb la finalitat
de facilitar la tasca als participants i el posterior treball de creuament per a obtenir la classificació.
Aquelles persones que per qualsevol motiu tinguen dificultats per a confeccionar les seves llistes en format electrònic poden sol·licitar ajuda a la JD.

Com a última opció, poden enviar les seues llistes en paper al Radio Club del Tarragonès, Avinguda de Puig i Valls 17 (Muntanyeta de l’Oliva) 43007 de
Tarragona.
Es recomana fer-ho en digital.
Les llistes han d’enviar-se OBLIGATÒRIAMENT abans del dia 31 d’octubre de 2021.
Els LOGS rebuts que no compleixin els requisits o que es rebin fóra de termini només comptabilitzaran a efecte de control. La recepció del log es confirmarà
per e-mail i els possibles errors seran reportats pel mateix mitjà.
11.- Premis: Per tenir dret a premi serà necessari aconseguir almenys 25 punts, en els quals haurà de constar, obligatòriament, un contacte amb l’estació
EA3RCY.
Es lliuraran trofeus a les estacions que aconsegueixin més punts.
Es podran atorgar més trofeus específics segons el nivell de participació i es reserva la possibilitat de lliurar un trofeu a l’estació més llunyana. S’atorgarà
diploma imprès a totes les estacions participants.
Tots els participants en el concurs entraran en el sorteig d’un Walkie que es realitzarà durant la trobada/dinar anual de lliurament de premis, prevista
per al mes de febrer de 2022 a Tarragona. Si les restriccions derivades del coronavirus encara fesinn impossible aquest menjar, el sorteig es realitzarà
en el següent acte físic i presencial organitzat pel RadioClub.
Els premis que no siguin recollits en aquesta trobada romandran disponibles durant sis mesos en la seu del RàdioClub. No es realitzaran enviaments de trofeus
llevat que el destinatari abone totes les despeses derivades d’aquest.
12.- Desqualificacions: Podran ser desqualificats aquells operadors que:

 • En el transcurs del concurs impedexin a altres competidors la participació normal en aquest, amb qualsevol mena d’incorrecció.
 • S’inventin un QSO o es detectin falsedats en les llistes.
 • no compleixin amb el reglament general del radioaficionat.
  13.- Resultats i reclamacions: Una vegada es publiquen els resultats provisionals en la Web del RàdioClub (ea3rcy.org) i aquests siguin comunicats per
  e-mail als participants, es disposarà de 5 dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals, els resultats seran definitius i per tant inapel·lables.
 1. En condicions d’abans de la pandèmia, la tarda del diumenge 26 de setembre, el RadioClub convida als participants en el concurs a un piscolabis a la
  seu de l’entitat. Aquesta activitat queda subjecta a les restriccions derivades per la pandémia i s’informarà degudament als socis.
  DISPOSICIONS FINALS:
  La participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases i de les normes que en elles es descriuen. Qualsevol circumstància no reflectida
  en aquestes bases serà competència de l’organització del concurs, les decisions finals del qual són inapel·lables.
  En cas d’empat a punts en la classificació, es decidirà a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació EA3RCY. Si encara així
  continués l’empat, es decidirà a favor de l’estació que primer hagi
  realitzat el contacte amb EA3RCY en cada mòdul.
  LA JUNTA
  EA3RCY – RàdioClub del Tarragonès
  Contacte: ea3rcy@gmail.com

2 comentaris on "BASES DEL XXXVIII Concurs Ciutat de Tarragona"


 1. hola estic buscan la plantilla o el pograma per anota els contactes del concurs que pose la hora la estacio y el modul que treballes per pugue anotarlo am lo ordenado saludos ea3dbj

  Respon

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *